Skip to content

zlib

クラス定義

DecompIO

zlib.DecompIO

関数

decompress

zlib.decompress()

定数

__name__

zlib.__name__ = str('uzlib')