Skip to content

machine.SPI

所属パッケージ

関数

deinit

machine.SPI.deinit()

init

machine.SPI.init()

read

machine.SPI.read()

readinto

machine.SPI.readinto()

write

machine.SPI.write()

write_readinto

machine.SPI.write_readinto()

定数

LSB

machine.SPI.LSB = int(1)

MSB

machine.SPI.MSB = int(0)

__bases__

machine.SPI.__bases__ = tuple((<class 'object'>,))

__name__

machine.SPI.__name__ = str('SoftSPI')